تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - تدبر در قرآن

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم

جهت هدایتی سوره تکویر:

انذار وحی الهی ، آگاهی انسان از دستاورد خود در روز قیامت

اوضاع جهان دگرگون می شود و انسان از دستاورد خود آگاه می شود. این پیام وحی الهی است و جنیان و شیاطین ، هیچ دخالتی در نزول آن ندارند . از آن دوری نکنید و تذکرش را پذیرا باشید.

تذکر:

چرا انسانها هرچیزی را که نمی بینند ، انکار می کنند؟ به آسمان نگاه کنید و ببینید که چیزهایی وجود دارند که همیشه دیده نمی شوند ( الخنس ، الجوار الکنس ) وحی الهی نیز همین طور است ، پس چرا آن را انکار میکنید؟!

دنیا گرایان ، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به علت انذار دادن به قیامت و وجود حساب و کتاب ، مجنون می خوانند و خداوند عملی را از آنان بیان می کند که خود مصداق جنون است( زنده به گور کردن دختران) تا  معلوم شود کدام عقیده سست و بی بنیاد است.

این ذکر (قرآن) برای همه عالمیان است ، اما کسی از آن استفاده می کند که می خواهد استقامت ورزد و مسیر درست را قائمانه طی کند. (ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم)