تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - محرم

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
محرم آمد و من هر روز صبح به مدرسه ای ابتدایی در تهران می روم تا برایشان از سالار شهیدان بگویم وقتی اشک های کودکانه را می بینم از امام خوبی ها می خواهم مرا هم ببخشد                                                                                                                   

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 آبان 1392 توسط راهی هدایت