تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - رهبرم فدای تو

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
افسران - بخشی از بازخوردهای مثبت مربوط به توافق ژنو در داخلنوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 آذر 1392 توسط راهی هدایت