تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - پیمان با تو می بندم تا دم آخر فداییه ولایتم

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
افسران - نباشم خمی بیفتد بر چهره ات
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 دی 1392 توسط راهی هدایت