تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - خانه ای بدون مادر

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
سایت افسران خیلی وقت است ، تمام وقت آزاد مرا به خودش اختصاص داده و وبلاگم به روز نشده.

امشب عجیب دلم گرفته انگار عزیزی از خانواده ی خودم در حال پر کشیدن است صصدقه هم داده ام اما انگار نه انگار  دیگر فایده ندارد ، این عمر را کوتاه کردند ف اگر تمام دارایی عالم را هم صدقه بدهی برنمی گردد ، دیگر خسته شده است از آدم هایی که قرآن را نمی فهمند ، خسته شده است از آنها که در قرآن تدبر نمی کنند، خسته شده است از بی پدری،غربت همسر نه غربت ولی ...

چادر به سرش کرد با آن حال خراب راهی مسجد شد که یا ایها الناس آیا شما نشنیدید ؟آیا ندیدید؟

1400سال است مادری کرده و پسرش در به دری کشیده که این خلق برگردند به حقیقت ، اما کو بیداری کو حرکت ...

دلم تنگ است مادر

خونه بدون مادر شبیه یه زندونه مثل یه ویرونه بی سر و سامونه...

                                                              
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 فروردین 1393 توسط راهی هدایت