تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - انصراف از یارانه !

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
امیدوارم عدالت رعایت شود 

دیگر طاقت دیدن کودکان کتاب به دست پشت یک ترازو را ندارم....


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 فروردین 1393 توسط راهی هدایت