تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - زنان زیبارو ...عفت...هاشمی ...فتنه...

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم

اقای مدیر دست از مدیریت جریان علیه اسلام بردارید

این زنان زیبارو ابزار دست شما شدند
افسران - بله آقای هاشمی،نباید زنان زیبارو را از میدان به در کنیم چون این زیبارویان برای تبلیغات انتخابات خیلی به درد می خورنافسران - بله آقای هاشمی،نباید زنان زیبارو را از میدان به در کنیم چون این زیبارویان برای تبلیغات انتخابات خیلی به درد می خورننوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 توسط راهی هدایت