تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - فرصت را به ما دهید

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
به کجا می رویم نمی دانم
فکر کنم قرار است آقای مدیر کشور را دو دستی تقدیم بیگانگان کنند
این را از کجا فهمیدم
از اینکه نفسم را در سینه حبس کردند
از اینکه جایی برای رشد من در ادارات دولتی در عرصه ی مدیریت وجود ندارد
آن قبل تر ها جوانان آمدند یاد گرفتند اما امروز فرصتی نیست
دستان مرا بسته اند نمی گذارند عمل کنم
بسازم ،آباد کنم
همه ی تیرهایم به خطا می روند چون سیبل را حرکت می دهند
بگذارید ما جوانان آماده ی فردا شویم
...
فردایی که شما نیستید و ما هستیم

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1393 توسط راهی هدایت