تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - من میتوانم ،ما می توانیم

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
هر چند خامیم اما اگر میدان را به ما بدهند ما میتوانیم خودمان را برای فردا بسازیم
سردار سلیمانی اگر آن روز فرصتی برای ساختن خود نداشت امروز تهدید اول اسراییل ملعون نبود


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1393 توسط راهی هدایت