تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - در برزیل چه میگذرد؟

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
هر چه میبینم اسلامی در کار هنرمندان سینمایی و موسیقیایی نیست!!!
گردنی باز ،صورتی آرایش کرده
کدام ارزش
بازیچه ی هوس آلوده ی چشم ها شدن ارزش است؟
فرهنگ سردمدارش بچه بسیجی محل است که با شناسنامه جعلی رفت تا فرهنگ سرخ شهادت را جاودانه کند !!!
نه تو که سبیل رنگ کرده ات منقش به رنگ کدام پرچم است نمی دانم ؟
چرا صورتت را رنگ کردی
لبانت چرا سرخ است؟
چشمانت سرکش است !!!
به جنگ با خدا رفتن اینچنین آشکارا؟...

اسامی بازیگران را که جستجو کنی در این فضای مجازی فقط مانده عکسشان در حمام پخش شود که آنهم برای دل های آلوده قابل تصور است!!!

به کجا می روید بازیگر شدید به دست خودتان بازیتان می دهد شیطان

شیطان هم یدک کشیدن نام مسلمانی را به تمسخر گرفته است

نماز ؟تا به حال نماز خواندی

از خدا و خواسته هایش از انسان چه می دانی؟

می دانی همه می میریم ؟

می دانیی سوال و جوابی هست؟می دانی بهشت و جهنمی هست؟

فاین تذهبون؟

به کجا می روی آن هم اینچنین شتابان؟

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 تیر 1393 توسط راهی هدایت