تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - عشق بازی

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
کاش با تو و این راهکار انس با معارفت زودتر آشنا شده بودم اونوقت به جای وقت گذرانی با رفقا فقط با تو خلوت می کردم و با هم دل می دادیم و قلوه می گرفتیم دوست دارم فکر کنم تو هم دوستم داری که دست از سر ما بر نمی داری و هر جا می ریم دوباره پیش خودت بر می گردونی
عشق توی تو معنا شده عزیزم حتی بوسیدنت و به چشم گذاشتنت ثواب داره دوست دارم تک تک حرفات و بخورم بره تو دلم بشه نور چشمام که راه و باهاش پیدا کنم اون موقعی که همه کورن و جایی رو نمی بینن راهم و روشن کن دستم و بگیر هوای دلم و داشته باش اینجا و اونجا گم نشم
دوست دارم و عاملان حقیقیتم دوست دارم
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 شهریور 1392 توسط راهی هدایت