تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - توفیق حضور

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم

                                                
آمدید و آمدند
روی دوش فرشتگان مسافر سفر عرش شدید که فرش جایتان نبود اما حیف که زمین و زمینیان پای مارا بستند
کاش خواهرم پاره های بدنت را می دید تا مگر اندکی به فکر فرو رود
تو رفتی برای چه ؟
آنهمه وابستگی را به چه بهایی پشت سر گذاشتی ؟
کاش دلت را نشکنم
کاش راهم مرامم مرحم زخم های دل مادرت باشد
عزیزم آن نقل ها که ملائک روی سرت می ریزند طعم شیرین دعای مادر می دهد
پس یادت را زنده کردم یادم را آن بالاها زنده بدار

من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب                    مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم

الحق که اونوریا راست گفتن که یه بال شیعه شهادته من که آرزوی شهادت و دعا برای شهادت سالهاست ذکر قنوت نمازمه ...

                 
                                                             
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 11 شهریور 1392 توسط راهی هدایت