تبلیغات
یک پیشنهاد به آقای مدیر - یک پیشنهاد به آقای مدیر

یک پیشنهاد به آقای مدیر
 
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
آقای مدیر شما مرد سالهای نبردی !

باید مردی سکان دار عرصه ی آموزش فرزندان ایران زمین باشد که بتواند از همان ابتدا آنها را برای جان نثاری در راه خدا آماده کند .

                                                    
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 11 شهریور 1392 توسط راهی هدایت